Kernvisie methode


Coaching bij beelddenken

Coaching bij leerproblemen is bedoeld voor kinderen die vastlopen op school bij het automatiseren van informatie. Automatiseren is nodig om te kunnen lezen, spellen en rekenen.

Kim is gecertificeerd Kernvisiecoach en werkt met de Kernvisie methode. Zij leert kinderen om op een andere manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte. Vaak ligt de focus op het opnieuw aanbieden van lesstof in de hoop dat het deze keer wel blijft hangen. Dit sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. De Kernvisie methode maakt gebruik van de capaciteiten van kinderen, waardoor zij wél in staat zijn om te automatiseren. Van alfabet, woordbeelden en spellingsregels via tafels en rekensommen naar het leren van grote stukken tekst middels mindmapping. Bij Bliem leren kinderen de techniek van de Kernvisie methode, zodat zij deze zelfs jaren later nog toe kunnen passen. Het gevolg? De kinderen hanteren een andere leerstrategie en realiseren daarmee grote verbeteringen in hun leerresultaten.

De Kernvisie methode is een kortdurend coachingstraject. Door middel van een intakegesprek wordt er gezamenlijk gekeken of de methodiek de gewenste effectiviteit gaat opleveren. Daarna volgen tussen de 6 en 8 coachingssessies, verdeeld over een periode van 3 à 4 maanden. De Kernvisie methode is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.

Meer informatie is ook te vinden op www.kernvisiemethode.nl.